Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
град Добрич 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца с увреждания /част от Комплекс за социални услуги "Палитра"/ - град Добрич
2.
гр. Добрич 0 деца | 3 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /част от Комплекс за социални услуги "Палитра"/ - гр. Добрич
3.
Добрич 0 деца | 17 нужди
Дом за пълнолетни лица с деменция
4.
Добрич 0 деца | 5 нужди
Защитени жилища /част от Комплекс за социални услуги "Палитра"/ - град Добрич
5.
Добрич 0 деца | 2 нужди
Преходно жилище за лица над 18 години към ЦНСТ 1,2 и 3 - град Добрич
6.
Балчик 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип - град Балчик
7.
град Добрич 0 деца | 380 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1, 2 и 3 - град Добрич
8.
Добрич 0 деца | 218 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1,2,3 и 4 - град Добрич
9.
Добрич 0 деца | 3 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция
10.
Добрич 0 деца
Център за специална образователна подкрепа " Д-р П. Берон" - гр. Добрич
11.
с. Кранево 0 деца
Център за специална образователна подкрепа, с. Кранево