Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Враца 0 деца
"Наблюдавано жилище" - гр. Враца
2.
гр. Козлодуй 0 деца
Дневен център за деца и младежи, град Козлодуй
3.
гр. Мездра 0 деца
Защитено жилище 1, гр. Мездра
4.
гр. Мездра 0 деца | 16 нужди
Защитено жилище 2, гр. Мездра
5.
Враца 0 деца
Звено Майка и бебе, гр. Враца
6.
гр. Роман 0 деца
Комплекс за социални услуги за деца и семейства , гр. Роман
7.
гр. Враца 0 деца | 13 нужди
Преходно жилище 2 гр. Враца
8.
гр. Враца 0 деца
Преходно жилище, гр. Враца
9.
гр. Мездра 0 деца | 15 нужди
Преходно жилище, гр. Мездра
10.
гр. Мездра 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3, гр. Мездра
11.
с. Бърдарски геран 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Бърдарски геран
12.
гр. Роман 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 3, гр. Роман
13.
гр. Роман 0 деца | 7 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 5, гр. Роман
14.
гр. Враца 0 деца | 30 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 1, гр. Враца
15.
гр. Мездра 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 1, гр. Мездра
16.
гр. Враца 0 деца | 114 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 2, гр. Враца
17.
гр. Мездра 0 деца | 38 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 2, град Мездра
18.
гр. Враца 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 3, гр. Враца
19.
гр. Роман 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 4, гр. Роман
20.
гр. Бяла Слатина 0 деца | 240 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Бяла Слатина
21.
гр. Враца 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца, гр. Враца