Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Белоградчик 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Белоградчик
2.
гр. Брегово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Брегово
3.
гр. Видин 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Видин
4.
гр. Димово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Димово
5.
гр. Дунавци, общ. Видин 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Дунавци
6.
с. Бойница 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Бойница
7.
с. Дреновец, общ. Ружинци 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Дреновец
8.
с. Раковица и с. Макреш, общ. Макреш 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Раковица и с. Макреш
9.
с. Ружинци, общ. Ружинци 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Ружинци
10.
с. Септемврийци, общ. Димово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Септемврийци
11.
с. Чупрене, общ. Чупрене 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Чупрене
12.
гр. Видин 0 деца
Институт по социални дейности и практики - КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Кризисен център, Наблюдавано жилище
13.
гр. Белоградчик 0 деца
Община Белоградчик - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
14.
Белоградчик 0 деца | 8 нужди
Община Белоградчик - ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
15.
гр. Белоградчик 0 деца
Община Белоградчик - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ
16.
гр. Белоградчик 0 деца
Община Белоградчик - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
17.
с. Бойница, общ. Бойница 0 деца
Община Бойница - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
18.
с. Бориловец, общ. Бойница 0 деца
Община Бойница - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА №1
19.
с. Бойница, общ. Бойница 0 деца
Община Бойница - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА №1 и №2
20.
с. Бориловец, общ. Бойница 0 деца
Община Бойница - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА №2
21.
гр. Видин 0 деца
Община Видин - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "Д-р Петър Берон"
22.
гр. Димово 0 деца
Община Димово - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
23.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
24.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №1
25.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №2
26.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №3
27.
гр. Видин 0 деца | 9 нужди
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
28.
гр. Видин 0 деца
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЖЕНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Александра"
29.
гр. Видин 0 деца
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Св. Бриджит и Св. Петка"
30.
гр. Видин 0 деца
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЪЖЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Благовест"
31.
гр. Видин 0 деца
Сдружение "Свободен младежки център" - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
32.
гр. Видин 0 деца | 8 нужди
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "Вяра, Надежда, Любов"
33.
гр. Видин 0 деца
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Дъга"
34.
гр. Видин 0 деца | 14 нужди
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Зора"
35.
гр. Видин 0 деца
Фондация "Подкрепа за реализация" - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ "Митрополит Неофит"
36.
гр. Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - Дневна грижа
37.
гр. Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - Седмична грижа
38.
гр. Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Пролет"
39.
гр. Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА