Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Ямбол 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Слънце", гр. Ямбол
2.
с. Веселиново 0 деца
''Св. Франциск'' Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с. Веселиново
3.
Ямбол 0 деца
Деца от Съюз на глухите в България - Ямбол
4.
Ямбол 0 деца | 4 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Ямбол
5.
Елхово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, гр. Елхово
6.
Ямбол 0 деца | 18 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Ямболска комуна" №72, гр. Ямбол
7.
Елхово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Елхово
8.
Ямбол 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждане "Зорница" №20, гр. Ямбол
9.
Ямбол 0 деца | 14 нужди
Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания 1, гр. Ямбол