Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр.Хасково 0 деца
Деца от Съюз на глухите в България - Хасково
2.
гр. Хасково, ПК 6302, ул. „Славянска“ № 52, лице за контакт: Златка Мирчева, 088 468 8099 (управител) 0 деца | 4 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Марина" (ДЦДМУ)
3.
гр. Хасково 0 деца | 17 нужди
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - гр. Хасково
4.
гр. Харманли 0 деца | 371 нужди
ДЦДМУ "Надежда" - Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Харманли
5.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Ген. Скобелев" №22, за контакти - Дарина Кондова - 0879606158 0 деца | 22 нужди
ДЦДТМУ(Дневен център за деца с тежки множествени увреждания) "Надежда" - гр. Свиленград
6.
гр. Ивайловград 0 деца | 6 нужди
ДЦДУ (Дневен център за деца с увреждания) - гр. Ивайловград
7.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Славянска" № 52, лице за контакти: Ралица Михайлова, 0885186774 (соц. работник) 0 деца | 3 нужди
ДЦПЛУ(Дневен център за пълнолетни лица с увреждания) Хасково
8.
гр. Хасково 0 деца | 3 нужди
Комплекс за социални услуги "Вижън" - ЦНСТДМУ - 2 (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) - гр. Хасково
9.
гр. Хасково 0 деца | 6 нужди
Комплекс за социални услуги "Вижън" - ЦНСТДМУ-1 (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) - гр. Хасково
10.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет 2, Лице за контакти: Гергана Петкова - 0882520012 0 деца | 2 нужди
Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) " Приеми ме 2015"
11.
гр. Хасково 0 деца | 126 нужди
Общностен център за подкрепа на деца и родители - гр. Хасково
12.
гр. Хасково 0 деца
Преходно жилище за деца от 15 г. до 18 г. - гр. Хасково
13.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Европейска" №3, за контакти - Милена Айвазова - 0895690951 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Свиленград
14.
гр. Харманли 0 деца | 8 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр. Харманли
15.
гр. Димитровград 0 деца
ЦНСТДМУ (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) "Дъга" - гр. Димитровград
16.
гр. Хасково 0 деца
ЦНСТДМУ(Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания) - гр. Хасково
17.
с. Стамболово 0 деца
ЦОП "Доверие" - Стамболово
18.
Харманли 0 деца | 259 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) " П.Р.Славейков" - гр. Харманли
19.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Максим Горки" №2А, за контакти - Зоя Панайотова - 0882034974 0 деца
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) " Стефан Василев" - гр. Свиленград
20.
гр. Хасково 0 деца | 199 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) "Д-р Петър Берон" - гр. Хасково