Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Стара Загора 0 деца
"Деца от Съюз на глухите в България - Стара Загора"
2.
Стара Загора 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Стара Загора
3.
гр.Казанлък 0 деца
Дневен център за деца с увреждания (0-18г.) - гр. Казанлък
4.
гр.Казанлък 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Казанлък
5.
с. Лясково 0 деца
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Лясково
6.
с. Дунавци 0 деца
Защитетно жилище ,,Оптима'' - с. Дунавци
7.
гр. Казанлък 0 деца | 17 нужди
Сдружение ,,Бъдеще за децата'' - гр. Казанлък
8.
Стара Загора 0 деца
Фондация "Мисия криле" - Комплекс за социални услуги за деца и семейства - гр. Стара Загора
9.
Стара Загора 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Стара Загора
10.
гр. Чирпан 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр. Чирпан
11.
гр. Казанлък 0 деца | 15 нужди
Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище - гр. Казанлък