Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Златоград 0 деца | 3 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Зора" - гр.Златоград
2.
Рудозем 0 деца | 25 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Рудозем
3.
Доспат 0 деца | 7 нужди
Дневен център за деца с увреждания гр.Доспат
4.
село Широка лъка 0 деца
Дом за деца лишени от родителска грижа с.Широка лъка
5.
Смолян 0 деца
ЛАКОМСТВА ЗА ДЕЦАТА Погледнете в графата Основни нужди!!!
6.
Девин 0 деца
Общностен център Девин
7.
Смолян 0 деца
Център за настаняване от семеен тип - 2 в кв. Устово гр.Смолян
8.
Смолян 0 деца
Център за настаняване от семеен тип 1 в кв. Каптажа гр.Смолян
9.
село Павелско 0 деца
Център за настаняване от семеен тип с. Павелско
10.
Златоград 0 деца | 74 нужди
Център за обществена подкрепа гр. Златоград
11.
Девин 0 деца | 2 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Девин
12.
Доспат 0 деца | 5 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Доспат
13.
Неделино 0 деца | 13 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Неделино
14.
Рудозем 0 деца | 14 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Рудозем
15.
Мадан 0 деца | 30 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция " Детелина" гр. Мадан
16.
Смолян 0 деца
ЦОП- Смолян