Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
с.Загорци, общ.Средец 0 деца
Детска Градина с.Загорци,общ.Средец
2.
Средец 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца с увреждания - гр.Средец
3.
Бургас 0 деца
Дневен център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец"
4.
Айтос 0 деца
Дневен център за деца с увреждания, гр.Айтос
5.
с.Русокастро 0 деца
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - с.Русокастро
6.
с.Факия 0 деца | 3 нужди
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост "Св.Св. Константин и Елена" - с.Факия
7.
Айтос 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Айтос
8.
Средец 0 деца
Кризисен център - гр.Средец
9.
с.Бата 0 деца
Преходно и защитено жилище - с. Бата
10.
Бургас 0 деца
СНЦ "Асоциация Деметра"
11.
с.Орлинци общ.Средец 0 деца | 2 нужди
Целодневна детска градина
12.
Бургас 0 деца
Център за настаняване от семеен тип - Възраждане - гр. Бургас
13.
Карнобат 0 деца
Център за настаняване от семеен тип - гр. Карнобат
14.
Бургас 0 деца
Център за настаняване от семеен тип - Меден Рудник - гр. Бургас
15.
Бургас 0 деца | 6 нужди
Център за настаняване от семеен тип - Ронкали - гр. Бургас
16.
с.Бата 0 деца
Център за настаняване от семеен тип - с. Бата
17.
Средец 0 деца | 98 нужди
Център за настаняване от семеен тип 1 - гр.Средец
18.
Средец 0 деца | 66 нужди
Център за настаняване от семеен тип 2 - гр.Средец
19.
Средец 0 деца | 159 нужди
Център за настаняване от семеен тип 3 - гр.Средец
20.
Бургас 0 деца | 4 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - Кооператор 1 - гр. Бургас
21.
Бургас 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - Славейков - гр. Бургас
22.
Поморие 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр. Поморие
23.
Бургас 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Кооператор 2 - гр. Бургас
24.
Бургас 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Лазур - гр. Бургас
25.
с.Атия 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - с. Атия
26.
Бургас 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 - Ветрен - гр. Бургас
27.
Бургас 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 5 -Ветрен - гр. Бургас
28.
Бургас 0 деца
Център за обществена подкрепа - гр. Бургас
29.
Карнобат 0 деца
Център за обществена подкрепа - гр. Карнобат
30.
Несебър 0 деца | 175 нужди
Център за обществена подкрепа - гр. Несебър
31.
Поморие 0 деца | 448 нужди
Център за обществена подкрепа - гр. Поморие
32.
Средец 0 деца | 2 нужди
Център за обществена подкрепа - гр.Средец
33.
Созопол 0 деца
Център за обществена подкрепа, Созопол
34.
Бургас 0 деца
Център за работа с деца на улицата - гр. Бургас
35.
Бургас 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Бургас
36.
Черноморец 0 деца | 1 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция - гр.Черноморец
37.
Карнобат 0 деца | 1 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция "Света Анна" - гр. Карнобат
38.
Поморие 0 деца | 421 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Поморие
39.
Бургас 0 деца
ЦСРИ гр.Бургас