Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Русе 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа "Ранна интервенция"
2.
Русе 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания - Слънчо
3.
Русе 0 деца | 9 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Мечо Пух", гр. Русе
4.
Сливо поле 0 деца | 4 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Рализ - Бализ" - Сливо поле
5.
Русе 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Рализ - Бализ", гр. Русе
6.
Русе 0 деца | 8 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие", гр. Русе
7.
Русе 0 деца | 3 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Дъга", гр. Русе
8.
Брестовица 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Свети Иван Рилски", с. Брестовица
9.
Русе 0 деца | 9 нужди
ОДУ Слънчо - Звено майка и бебе
10.
Русе 0 деца | 55 нужди
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Надежда" и "Любов", гр. Русе
11.
Русе 0 деца
Център за грижа за лица с психични разстройства
12.
Русе 0 деца | 1 нужди
Център за грижа за лица с различни форми на деменция
13.
Русе 0 деца | 44 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Вяра", гр. Русе
14.
Русе 0 деца | 44 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Розовата къща", гр. Русе
15.
Русе 0 деца | 30 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Русе
16.
Брестовица 0 деца | 27 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания - "Света Екатерина", с. Брестовица
17.
Брестовица 0 деца | 35 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания " Света Петка", с. Брестовица
18.
Брестовица 0 деца | 96 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания "Свети Мина", с. Брестовица
19.
Русе 0 деца | 9 нужди
Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания "Слънчо", гр. Русе
20.
Бяла 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Бяла
21.
Русе 0 деца | 4 нужди
Център за обществена подкрепа "Том Сойер", гр. Русе
22.
Русе 0 деца | 202 нужди
Център за обществена подкрепа, гр. Русе
23.
Русе 0 деца | 46 нужди
Център за работа с деца на улицата към КСУДС, гр. Русе
24.
Бяла 0 деца | 10 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, гр. Бяла
25.
Русе 0 деца
ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства "Света Петка"
26.
Русе 0 деца | 191 нужди
ЦНСТДБУ и ЦРДУ на ОС към БЧК, гр. Русе
27.
Русе 0 деца
ЦСРИ Детски кът за развитие