Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Пловдив 0 деца
Деца от Съюз на глухите в България - Пловдив
2.
гр. Пловдив 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост (ЗЖХУИ) "Лазар Маринчевски", гр. Пловдив
3.
гр. Пловдив 0 деца | 22 нужди
Звено "Майка и бебе"
4.
с. Нареченски бани 0 деца | 3 нужди
Комплекс за социални услуги, с. Нареченски бани
5.
Пловдив 0 деца | 300 нужди
Кризисен Център "Рада Киркович" краен срок за предаване 10 декември
6.
гр. Пловдив 0 деца | 45 нужди
Кризисен център КСУ "Олга Скобелева", гр. Пловдив
7.
гр. Пловдив 0 деца
Преходно жилище КСУ "Олга Скобелева", гр. Пловдив
8.
гр. Пловдив 0 деца
Сдружение "Различни, но равни"
9.
гр. Първомай 0 деца | 11 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца - гр. Първомай
10.
гр. Пловдив 0 деца | 20 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца - ДЕТСКА КЪЩА, гр. Пловдив
11.
гр. Карлово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца - КАРЛОВО 1, гр. Карлово
12.
гр. Пловдив 0 деца | 27 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца "Майка Тереза", гр. Пловдив
13.
гр. Пловдив 0 деца | 12 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца "Олга Скобелева", гр. Пловдив
14.
гр. Раковски 0 деца | 55 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца, гр. Раковски
15.
гр. Пловдив 0 деца | 27 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "ЛИПНИК", гр. Пловдив
16.
гр. Пловдив 0 деца | 49 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 1, гр. Пловдив
17.
гр. Пловдив 0 деца | 714 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 2, гр. Пловдив
18.
гр. Пловдив 0 деца | 3 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "БОГОМИЛ ", гр. Пловдив
19.
гр. Пловдив 0 деца | 26 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Олга Скобелева", гр. Пловдив
20.
Пловдив 0 деца | 85 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 3, гр. Пловдив
21.
гр. Пловдив 0 деца | 658 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 4, гр. Пловдив
22.
гр. Стамболийски 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, гр. Стамболийски
23.
гр. Брезово 0 деца | 98 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Брезово
24.
с. Зелениково 0 деца | 132 нужди
Център за настаняване от семеен тип, с. Зелениково
25.
гр. Пловдив 0 деца
Център за обществена подкрепа (ЦОП) за деца и родители и гр. Пловдив
26.
Пловдив 0 деца | 26 нужди
ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства Карлово