Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
с. Подем, общ. Долна Митрополия 0 деца | 16 нужди
Възпитателно училище интернат "Христо Ботев" - с. Подем
2.
Плевен 0 деца | 620 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Плевен
3.
Плевен 0 деца | 43 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Плевен
4.
Плевен 0 деца | 18 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Червен бряг
5.
Пордим 0 деца | 27 нужди
Комплекс за социални услуги "Св. Мина", гр. Пордим
6.
Плевен 0 деца
Съюз на глухите в България - КРСГ Плевен
7.
Плевен 0 деца | 204 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Приятели", гр. Плевен
8.
с. Садовец, общ. Долни Дъбник 0 деца | 108 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Св. Иван Рилски", с. Садовец
9.
Левски 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Левски
10.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен, ул. Гургулят 55
11.
Плевен 0 деца | 19 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен, ул. Трите Бора 21
12.
Плевен 0 деца | 18 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Червен бряг
13.
Плевен 0 деца | 40 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Бяло море 16
14.
Плевен 0 деца | 32 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Гургулят 32
15.
Плевен 0 деца | 28 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Люляк 48
16.
Плевен 0 деца | 51 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Трите Бора 23
17.
Белене 0 деца | 22 нужди
Център за обществена подкрепа "Св. Марта" - гр. Белене
18.
Долна Митрополия 0 деца | 8 нужди
Център за обществена подкрепа, гр. Долна Митрополия
19.
Белене 0 деца | 12 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания "Св. Винкенти" - гр. Белене
20.
Долни Дъбник 0 деца | 1210 нужди
Център за специална образователна подкрепа "Леда Милева", гр. Долни Дъбник