Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Пазарджик 0 деца | 359 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - град Пазарджик
2.
Ракитово 0 деца | 161 нужди
Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов" Ракитово
3.
Град Белово 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания - град Белово
4.
Село Лесичово 0 деца | 6 нужди
Фондация за социални услуги "Жулевия дом" - с. Лесичово
5.
Град Велинград 0 деца | 2 нужди
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 1 и 2 - град Велинград
6.
Град Пещера 0 деца | 4 нужди
Център за настаняване на деца и младежи, град Пещера
7.
Пазарджик 0 деца
Център за настаняване от семеен тип
8.
Град Брацигово 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи - град Брацигово
9.
Град Пазарджик 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - град Пазарджик
10.
Село Звъничево 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - село Звъничево
11.
Село Лесичово 0 деца | 50 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 - село Лесичово
12.
Село Лесичово 0 деца | 30 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2 - село Лесичово
13.
Велинград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - град Велинград
14.
Велинград 0 деца | 3 нужди
Център за обществена подкрепа - град Велинград
15.
Панагюрище 0 деца
Център за работа с деца на улицата "Надежда" гр. Панагюрище