Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Монтана 0 деца | 15 нужди
Дневен център за деца с увреждания - гр. Монтана
2.
гр. Монтана 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Св. Мина"
3.
гр. Монтана 0 деца | 28 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Монтана
4.
гр. Монтана 0 деца | 1 нужди
Звено "Майка и бебе" - гр. Монтана
5.
гр. Монтана 0 деца | 74 нужди
Комплекс за социални услуги, гр. Монтана
6.
Лом 0 деца | 5 нужди
Общностен център за услуги за ранно детско развитие
7.
гр. Монтана 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Имам дом" - гр. Монтана
8.
гр. Лом 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "За по-щастливо детство"- гр. Лом
9.
Лом 0 деца | 29 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Нов дом- нов шанс"- гр. Лом
10.
гр. Берковица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, гр. Берковица
11.
село Гаврил Геново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, с. Гаврил Геново
12.
гр. Лом 0 деца | 21 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Мечта" гр. Лом
13.
гр. Монтана 0 деца | 957 нужди
Център за настаняване от семеен тип с потребност от постоянна медицинска грижа "Св. Мина" - гр. Монтана
14.
гр. Берковица 0 деца
Център за обществена подкрепа, гр. Берковица