Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Ловеч 0 деца
Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Закрила", Ловеч
2.
Ловеч 0 деца
Дневен център подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Ловеч
3.
Ловеч 0 деца
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Лилавата къща“, Ловеч
4.
Ловеч 0 деца
Защитено жилище за лица с физически увреждания "Свети Николай", Ловеч
5.
Луковит 0 деца
Защитено жилище за лица с физически увреждания, гр. Луковит
6.
Ловеч 0 деца
Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст
7.
Луковит 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Здравец", гр Луковит
8.
Луковит 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Зорница", гр Луковит
9.
Ловеч 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Здравец“, Ловеч
10.
Ловеч 0 деца | 20 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Лале“, Ловеч
11.
Ловеч 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда и Любов“, Ловеч
12.
Ловеч 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Вяра“, Ловеч
13.
село Гложене 0 деца | 7 нужди
Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост, с. Гложене
14.
Ловеч 0 деца
Ш_Mладежи и девойки с увреждания, живеещи извън институции (СРОК ЗА ПОДАРЪЦИТЕ Е 17.12.2023)