Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Белица 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Белица
2.
Благоевград 0 деца | 36 нужди
Дневен център за деца и пълнолетни с тежки и множествени увреждания, Благоевград
3.
Благоевград 0 деца | 7 нужди
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
4.
Симитли 0 деца | 7 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - Симитли
5.
Благоевград 0 деца | 19 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина", гр. Благоевград
6.
с. Падеш 0 деца | 63 нужди
Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“, с. Падеш
7.
Сандански 0 деца
ДЦ за възрастни с увреждания "СВЕТА НЕДЕЛЯ", Сандански
8.
гр. Разлог 0 деца | 6 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания ''БЛЯН", гр. Разлог
9.
БАНСКО 0 деца | 11 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Здравец" - гр. Банско
10.
Сандански 0 деца
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Света Неделя" гр. Сандански
11.
Симитли 0 деца | 5 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Слънчев Ден" гр. Симитли
12.
Якоруда 0 деца | 31 нужди
ДЦ за деца с увреждания - Якоруда
13.
Благоевград 0 деца | 14 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Зорница", Благоевград
14.
гр. Гоце Делчев 0 деца | 5 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Символ на любовта", гр. Гоце Делчев
15.
Петрич 0 деца | 11 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Слънце" - Петрич
16.
гр. Разлог 0 деца | 9 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "БЛЯН", гр. Разлог
17.
Банско 0 деца | 14 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "Здравец" - гр.Банско
18.
Благоевград 0 деца | 58 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "Зорница", Благоевград
19.
Ласкарево 0 деца | 6 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания с. Ласкарево
20.
Благоевград 0 деца | 26 нужди
Защинето жилище за лица с умствена изостаналост
21.
БАНСКО 0 деца | 40 нужди
Защитени жилища 1 и 2- гр. Банско
22.
БАНСКО 0 деца | 57 нужди
Защитени жилища 3 и 4 - гр.Банско
23.
Благоевград 0 деца
Защитено жилище за възрастни с психични разстойства "Струма", гр. Благоевград
24.
Благоевград 0 деца | 5 нужди
Защитено жилище за възрастни с психични разстройства "Искра", Благоевград
25.
Благоевград 0 деца | 55 нужди
Защитено жилище за лица с психични разстройства "Слънчев дом", гр. Благоевград
26.
гр. Разлог 0 деца | 41 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Разлог
27.
с. Вълково 0 деца | 145 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с.Вълково
28.
Благоевград 0 деца | 6 нужди
Наблюдавано жилище
29.
Благоевград 0 деца | 3 нужди
Общностен център "Ранно детско развитие"
30.
Благоевград 0 деца | 13 нужди
Преходно жилище - Благоевград
31.
Симитли 0 деца | 145 нужди
Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция гр. Симитли
32.
Разлог 0 деца | 74 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - Разлог
33.
Благоевград 0 деца | 36 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Благоевград
34.
Благоевград 0 деца | 47 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Надежда", гр. Благоевград
35.
Благоевград 0 деца | 50 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Рилски", гр. Благоевград
36.
с. Първомай 0 деца | 2345 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с. Първомай
37.
с.Вълково 0 деца | 72 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с.Вълково
38.
Благоевград 0 деца | 305 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Вяра" , гр. Благоевград
39.
Симитли 0 деца | 169 нужди
Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания, гр. Симитли
40.
с. Петрово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - "Надежда", с. Петрово
41.
с. Петрово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства "Светлина" - с. Петрово
42.
село Места 0 деца | 11 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания, с. Места
43.
с. Полена 0 деца | 29 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Полена
44.
Благоевград 0 деца | 3 нужди
Център за обществена подкрепа 1
45.
гр. Белица 0 деца
Център за обществена подкрепа гр. Белица
46.
Благоевград 0 деца | 5 нужди
Център за обществена подкрепа, град Благоевград
47.
Якоруда 0 деца | 304 нужди
Център за обществена подкрепа, Якоруда
48.
Благоевград 0 деца | 9 нужди
Център за социална интеграция и рехабилитация, гр. Благоевград
49.
Струмяни 0 деца | 65 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни
50.
гр. Петрич 0 деца
ЦНСТ за деца гр. Петрич
51.
с. Брежани 0 деца
ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Брежани